Magiczne Euro

Offer

 

Events Calendar

Last month January 2022 Next month
M T W T F S S
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31

Advertisement

 • a umig_reklama.gif
 • b mpec_reklama.gif
 • c forcenet_reklama.gif
 • d devil_reklama.gif

Online users

We have 16 guests online


Realizacja i hosting:

News
Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019 - Mierzyn 15.08.2019 r. Print
There are no translations available.

REGULAMIN ZAWODÓW

 
Zapraszamy do zapisów na XV Bieg Świętojański "Ognia i wody" o Puchar Burmistrza Międzychodu oraz na IV Bieg Dziecięco-Młodzieżowy o Puchar Powiatu Międzychodzkiego i Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. Print
Tuesday, 12 February 2019 11:59
There are no translations available.

Zapisy na XV Bieg Świętojański "Ognia i wody" o Puchar Burmistrza Międzychodu

<< link do zapisów >>

REGULAMIN ZAWODÓW

Zapisy na IV Bieg Dziecięco-Młodzieżowy o Puchar Powiatu Międzychodzkiego i Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.

<< link do zapisów >>

REGULAMIN ZAWODÓW

 
Nabór kandydatów na stanowisko - pracownik gospodarczy Print
Monday, 25 March 2019 11:49
There are no translations available.

Prezes Międzychodzkiego Ośrodka Sportu,

Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko -

pracownik gospodarczy

Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

Rodzaj umowy:  umowa o pracę / umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw   publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu.
 2. Bieżące utrzymywanie w czystości terenów, budynków należących do spółki, terenów zielonych oraz pielęgnacja płyt boisk.
 3. Koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz codzienna pielęgnacja i dbałość o utrzymanie płyt boiska w należytej ,,kondycji". Terminowe wykonywanie prac.
 4. Codzienne czynności porządkowe, grabienie, sprzątanie, oraz należyta dbałość o mienie.
 5. Porządkowanie pomieszczeń znajdujących się na terenie obiektów MOSTiR sp. z o.o.
 6. Dokonywanie bieżących napraw w zakresie posiadanych uprawnień, czyszczenie kosiarek.
 7. Prowadzenie pojazdu - ciągnik.
 8. Utrzymanie pojazdu, przeglądy, utrzymanie w czystości.
 9. Załadunek oraz rozładunek oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem ciągnika.
 10. Obsługa codzienna pojazdu-ciągnika oraz przyczepy.
 11. Obsługa przyczepy asenizacyjnej.
 12. Opróżnianie kubłów na śmieci - dbałość o utrzymanie porządku.
 13. Nadzorowanie stosowania się do regulaminu obiektów sportowych przez osoby przebywające na terenie MOSTiR.
 14. Przygotowanie obiektów do zajęć.
 15. Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy.
 16. Inne prace zlecone przez przełożonego.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 4. Referencje - w przypadku posiadania,
 5. Prawo jazdy kategorii - B,T
 6. Mile widziane - pilarz, praca piłą mechaniczną

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowa zlecenie.
 2. Możliwość zatrudnienia jednej lub dwóch osób.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków gospodarza obiektu zostanie określony przez prezesa lub osobę upoważnioną z ramienia prezesa MOSTiR.
 4. Planowany okres zatrudnienia: kwiecień 2019 roku. Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji i zatrudnienia w przypadku posiadanych przez kandydata kwalifikacji, które umożliwią podjęcie jednoznacznej decyzji.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód, pocztą  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) Dokumenty należy składać w biurze MOSTiR do godziny 15:00

z adnotacją: nabór na stanowisko gospodarza MOSTiR.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wymaganych dokumentów.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MOSTiR.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Międzychodzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. w Międzychodzie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Spółki z siedzibą w Międzychodzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie,

2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 
ZAKOŃCZONE Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Działu Administracji Print
Monday, 28 January 2019 14:16
There are no translations available.

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy oraz umiejętność zastosowania w praktyce;
 • doświadczenie w pracy w dziale kadr ;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office (w szczególności Excel);
 • samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • dobra organizacja pracy, dokładność, obowiązkowość i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • umiejętność sporządzania umów, decyzji, postanowień, pism
 • wszelkiego rodzaju;
 • współpraca z innymi jednostkami administracji;
 • dobra komunikacja z Zarządem i pracownikami.
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Opis obowiązków:

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej- przygotowywanie umów, rozliczenie pracowników, urlopów itp. ;
 • pomoc w prowadzeniu księgowości (wystawianie faktur, przygotowywanie przelewów , organizacja obiegu dokumentów) itp. ;
 • obsługa sekretariatu;
 • koordynacja kontaktu z biurem rachunkowym, przekazywanie dokumentów do księgowania;
 • kontrolowanie poprawności dokumentów;
 • bieżące prace administracyjno- biurowe.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.02.2019 r.

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie spółki przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie lub elektronicznie na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Wymagane zawarcie w CV klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na pozostawienie swojej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy do powyższej klauzuli dodać następującą informację:

"Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji spółka z o. o. z siedzibą w Międzychodzie. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Pani/Pana danych nie będziemy udostępniać innym odbiorcom. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz ich przeniesienia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy również, że Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ODTWORZENIU I UMOCNIENIU BRZEGU JEZIORA MIERZYŃSKIEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MIERZYN Print
There are no translations available.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 
Koncert Sławomir - 17.02.2019 Print
There are no translations available.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 41