RODO Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes spółki MOSTiR sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, przy ul. Dworcowej 22
  2. Kontakt w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ww. organu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne<<  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU >>